FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Znajdź odpowiedź na swoje pytanie
lub skontaktuj się z nami! 

Rezultatem naszej pracy przez ponad 25 lat jest blisko 200 podmiotów zasilających nasze portfolio. Nasza strona zawiera nazwy jedynie niektórych z tych firm. Niektórzy klienci są z nami od lat 90-tych. Przetrwanie wśród konkurencji przez tyle nie byłoby możliwe, gdyby nie postawienie na jakość. Aby jednak tak jakość była powtarzalna, stworzyliśmy wewnętrzne procedury kontrolne, które znalazły odzwierciedlenie m.in. w certyfikacie ISO 9001. Chcąc jednak zabezpieczyć się dodatkowo przez ewentualnymi konsekwencjami przeoczeń lub innych wypadków losowych, posiadamy na każdy rodzaj świadczonych usług polisy ubezpieczeniowe na najwyższe oferowane kwoty.

Powierzenie obsługi księgowej, jak i kadrowo – płacowej zewnętrznemu podmiotowi daje pewność, że usługi te będą wykonywane na najwyższym poziomie. Firma o takim profilu jak nasza, zajmuje się stałym podnoszeniem kwalifikacji pracowników, gdyż ich wiedza to nasz kapitał. Pracujemy w kilkunastoosobowym zespole, więc każdy problem merytoryczny szybko zostaje rozwiązany. Dodatkowo nasi klienci nasi nie muszą troszczyć się o ciągłość usług w przypadku braków kadrowych w działach księgowości czy działach kadrowo płacowych. My zapewniamy, że usługi te zawsze zostaną wykonane terminowo.

Każda z oferowanych przez nas usług może występować niezależnie od innych. To potrzeby naszych klientów i wieloletnia obserwacja otoczenia biznesowego spowodowały, że zdecydowaliśmy się na oferowanie usług prawnych, księgowych i kadrowo-płacowych łącznie. Są one bowiem nierozerwalnie ze sobą związane. W przypadku kontroli podatkowej lub innych czynności weryfikacyjnych dokonywanych przez organy podatkowe, ZUS czy Państwową Inspekcję Pracy, sprawdzenie obejmuje nie tylko same dowody księgowe i ich ujęcie w księgach, ale również aspekty prawne dokonywanych transakcji. Z reguły odpowiedzialność księgowego ograniczona jest do prawidłowego ujęcia dokumentu w księgach rachunkowych. My idziemy dalej i choć nie posiadamy tak rozbudowanych narzędzi kontroli jak organy podatkowe, zapewniamy udział prawników w procesie prowadzenia ksiąg, gwarantując bezpieczeństwo podatkowe naszym klientom.

Dokonywanie zmian w strukturze działalności przedsiębiorców to jeden z kluczowych aspektów naszej działalności. Mamy doświadczenie zarówno w przekształceniach jednoosobowych przedsiębiorców, jak również w tworzenie wielopodmiotowych struktur usprawniających codzienną pracę i gwarantujących bezpieczeństwo.

Bardzo często zgłaszają się do nas firmy rodzinne o sporych zasobach majątkowych, które obawiają się skutków prowadzenia działalności w formie jednoosobowej lub w formie spółki cywilnej. Słusznie obawiają się, że w przypadku jakiegokolwiek niepowodzenia ryzyko obejmuje cały ich majątek. Nasze działanie wówczas skupia się na przekazaniu w możliwie przystępny sposób informacji na temat korzyści płynących z przekształcenia takiej działalności i rozproszeniu ryzyka biznesowego na kilka podmiotów wykorzystując dostępne instytucje prawne. Staramy się, aby tworzone struktury były nieskomplikowane i jednocześnie takie, które eliminują ryzyko biznesowe tak bardzo jak to prawnie możliwe. Często z takim przekształceniem wiąże się również korzystniejsza forma opodatkowania.

Co istotne nasze usługi bazują na wieloletnim doświadczeniu i w tym zakresie nie są tylko usługami prawnymi, lecz również obejmują pełną obsługę finansową/księgową takiego przedsięwzięcia. Przedsiębiorcy, którzy decydują się na współpracę z nami w tym zakresie otrzymują pełną informację na temat efektów przekształcenia, w tym kalkulacje korzyści czy następstw takich działań.

Nasza praca polega na tworzeniu i/lub przetwarzaniu danych. Ich bezpieczeństwo to nasz kapitał. Z tej przyczyny stosujemy najwyższe standardy ochrony danych zarówno tych wynikających z dokumentów prawnych, jak i danych kadrowych czy księgowych. Nasze systemy zabezpieczeń i procedury ochronne są poddawane cyklicznej certyfikacji w ramach posiadanego certyfikatu ISO 27001.

Ochrona danych osobowych jest jednym z przedmiotów naszej specjalizacji. Na zlecenie naszych klientów opracowujemy dokumentację RODO i dokumenty pokrewne.

Każdy z członków naszego zespołu posiada wysokie kwalifikacje w zakresie umiejętności informatycznych. IT jest już na stałe związane z obsługą biznesu. Na co dzień pracujemy na oprogramowaniu COMARCH SA oraz systemach SONETA sp. z o.o. Systemy te w połączeniu z dedykowanymi dla nas narzędziami do tworzenia elektronicznych repozytoriów dokumentów, stawiają nas w ścisłej czołówce najlepiej zinformatyzowanych podmiotów z branży usług doradczych.

Dla klientów, którzy mają oczekiwania wykraczające poza możliwości tych systemów, proponujemy rozwiązania w zakresie robotyzacji oprogramowania, które jesteśmy w stanie stworzyć we współpracy z naszym klientem fińską spółką DIGITAL WORKFORCE POLAND SP. Z O.O.

Oczywiście, w tym zakresie mogą również liczyć Państwo na nasze wsparcie. Wiemy jak trudne jest niekiedy znalezienie nabywcy na prowadzone przedsiębiorstwo i jak ciężko przekonać tego potencjalnego nabywcę odnośnie do walorów tej oferty. Nasze wsparcie w tym zakresie obejmuje w pierwszej kolejności przegląd dokumentów związanych z przedsiębiorstwem w taki sposób, w jaki najprawdopodobniej będzie przeglądał je potencjalny nabywca. W przypadku jakichkolwiek braków w dokumentach, które mogą skutkować odstąpieniem nabywcy od transakcji, oferujemy uzupełnienie tej dokumentacji. Następnie tworzymy prospekt zawierający oprócz opisu oferowanego przedsiębiorstwa, dane dla potencjalnego nabywcy ze szczegółowymi prognozami finansowymi dokumentującymi zasadność oczekiwanej ceny. Dalej, reprezentujemy zbywcę wobec nabywcy w całym procesie sprzedaży przedsiębiorstwa, świadcząc obsługę prawną całej transakcji.

Nasi klienci pochodzą z całej Polski. Dodatkowo w znacznej części to spółki zagraniczne. Jesteśmy zwolennikami osobistych relacji, uzupełnianymi jedynie narzędziami komunikacji na odległość (telefon, mail, komunikatory internetowe). Jesteśmy otwarci na spotkania w miejscu preferowanym przez naszych klientów. Zazwyczaj spotkania osobiste odbywają się w celu ustalenia zakresu przyszłej współpracy, a następnie po jej nawiązaniu, w celu dokonania istotnych ustaleń. Pozostała część komunikacji przebiega z wykorzystaniem narzędzi elektronicznych, co daje bardzo dobre efekty dla jakości obsługi. Odbiór dokumentacji niezbędnej do realizacji świadczonych przez nas usług, odbywa się przez nas na nasz koszt na terenie całego kraju.