Prowadzenie ksiąg rachunkowych Łódź

 

 

Oferujemy kompleksową i rzetelną obsługę księgową, której istotnym elementem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. Gwarantujemy prawidłowość i terminowość wykonania usługi. Dysponujemy fachową wiedzą popartą wieloletnim doświadczeniem. Działamy w sposób transparentny i elastyczny, mając na uwadze potrzeby i możliwości naszych klientów.

prowadzenie ksiąg rachunkowych w Łodzi
Kontrola finansów to podstawa dobrze prosperującego biznesu

Na czym polega usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Księgi rachunkowe to zestawienie wszystkich transakcji danej firmy lub organizacji. Stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań i analiz finansowych dla zarządu oraz inwestorów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych pozwala na skrupulatne monitorowanie przychodów i wydatków firmowych. Umożliwia prawidłowe rozliczenia podatkowe oraz daje większą kontrolę nad finansami spółki. Księgi rachunkowe są istotne przy podejmowaniu wielu decyzji biznesowych. Odgrywają także kluczową rolę w przypadku audytów i kontroli.

Na czym polega usługa prowadzenia ksiąg rachunkowych?

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to usługa, która obejmuje m.in.:

 • tworzenie zapisów zdarzeń gospodarczych w porządku chronologicznym,
 • wycenę aktywów i pasywów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji,
 • prowadzenie ksiąg podatkowych,
 • sporządzanie zeznań i deklaracji podatkowych,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczowego stanu aktywów i pasywów.

Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie w wyżej wymienionym zakresie.

księgi rachunkowe Łódź

Zmniejsz koszty księgowości i ryzyko biznesowe

Dlaczego warto powierzyć prowadzenie ksiąg rachunkowych ekspertom z BDB Consulting?

Wiedza

Prowadzenie ksiąg rachunkowych wymaga specjalistycznej wiedzy. Dlatego wielu przedsiębiorców korzysta z usług firm consultingowych, specjalizujących się w prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Dzięki temu mają pewność, że wszystkie rozliczenia są zgodne z przepisami prawa. W BDB Consulting nieustannie aktualizujemy wiedzę i podnosimy swoje kwalifikacje, uczestnicząc w specjalistycznych kursach i szkoleniach.

Doświadczenie

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w obsłudze księgowej doskonale wiemy, na jakie trudności może napotkać przedsiębiorca. Udzielamy merytorycznego wsparcia dotyczącego prowadzenia ksiąg rachunkowych na każdym etapie działalności.

Terminowość

Zamknięcia ksiąg rachunkowych należy dokonać w ściśle określonym terminie. Pilnujemy, żeby wszystkie powierzone nam zadania zostały zrealizowane w wyznaczonym czasie. Dzięki temu Ty możesz skupić się na prowadzeniu biznesu, nie martwiąc się o konsekwencje prawne, wynikające z przekroczenia terminów.

Rzetelność

Bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność za prowadzenie ksiąg rachunkowych w Twojej firmie. Na bieżąco śledzimy zmiany w przepisach podatkowych. Dokonujemy właściwej interpretacji przepisów, zgodnie z literą prawa, jednocześnie mając na uwadze interesy naszych klientów.

Oszczędność czasu

Prowadzenie ksiąg rachunkowych to żmudne i czasochłonne zadanie – nawet dla osób, które mają podstawową wiedzę księgową. Korzystając z usług ekspertów, masz więcej czasu na core business.

Poufność i bezpieczeństwo

Chronimy wrażliwe dane naszych klientów. Korzystamy z nowoczesnych narzędzi, mając na uwadze przepisy RODO oraz krajowe przepisy o ochronie danych osobowych. Dbamy o to, żeby poufne informacje dotyczące firm lub osób nie dostały się w niepowołane ręce.

Partnerstwo

Nie jesteśmy zwykłą firmą usługową, świadczącą usługi outsourcingowe. Chcemy być strategicznym partnerem biznesowym dla Ciebie lub Twojej firmy. Współpracę z klientami opieramy na takich wartościach jak transparentność i zaufanie.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych w Łodzi – dla kogo?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości podmiotami zobowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych są m.in.:

 • spółki handlowe (spółki komandytowe, spółki komandytowo-akcyjne, spółki kapitałowe),
 • państwowe i samorządowe jednostki budżetowe,
 • inne osoby prawne, m.in. spółdzielnie, szkoły wyższe, fundacje,
 • spółki jawne, partnerskie, cywilne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych w ubiegłym roku obrotowym przekroczyły w złotych równowartość kwoty 2.000.000 euro.

Niedopełnienie tego obowiązku może zostać uznane za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe i skutkować nałożeniem na przedsiębiorcę kary grzywny, a nawet kary pozbawienia wolności do lat 2. Dlatego warto zadbać o poprawność swoich rozliczeń i zminimalizować ryzyko biznesowe

Świadczymy usługi na terenie całej Polski. Oferujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w Łodzi oraz w innych miastach położonych we wszystkich województwach na terenie kraju. Obsługujemy zarówno korporacje, jak i firmy z sektora MŚP. Współpracujemy m.in. z organizacjami społecznymi, związkami wyznaniowymi czy partiami politycznymi.

 • Nie wiesz, czy dotyczy Cię obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych?
 • Masz wątpliwości, czy dotychczasowe działania były prowadzone w sposób zgodny z prawem i standardami rachunkowości?

Zapraszamy do kontaktu! Gwarantujemy profesjonalne wsparcie w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Skontaktuj się z nami

Będzie nam bardzo miło Cię poznać

Napisz do nas

Skorzystaj z formularza kontaktowego