Artykuł

Kto powinien skorzystać z audytu podatkowego przedsiębiorstwa?

19.10.2023

Kto powinien skorzystać z audytu podatkowego przedsiębiorstwa?

Znajomość kondycji finansowej firmy jest kluczowa dla rozwoju całej organizacji. Ułatwia inwestowanie, pozwala ograniczyć ryzyko biznesowe i zachować konkurencyjność. Jak zweryfikować sytuację prawną i ekonomiczną firmy? Jednym z najskuteczniejszych rozwiązań jest audyt podatkowy. Podpowiadamy, jakie korzyści może przynieść i kto w szczególności powinien skorzystać z tego narzędzia.

Czym jest audyt podatkowy przedsiębiorstwa?

Audyt przedsiębiorstwa to szczegółowa analiza sytuacji podatkowej firmy, z uwzględnieniem różnego rodzaju ryzyk. Celem tego procesu jest uzyskanie rzetelnej informacji na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, która może pomóc w identyfikacji błędów, negatywnie wpływających na kondycję finansową organizacji.

Audyt pomaga dokonać oceny działalności firmy pod kątem zgodności z aktualnymi przepisami. Ułatwia inwestowanie i wprowadzanie zmian. Audyt podatkowy to kompleksowa usługa, obejmująca nie tylko wykonanie raportu dotyczącego poprawności prowadzonej ewidencji księgowej, ale także wsparcie prawno-księgowe.

Skuteczność audytu jest uzależniona m.in. od wybranych technik badania, a także doświadczenia osób dokonujących oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Kto przeprowadza audyt podatkowy firmowy?

Do przeprowadzenia audytu podatkowego w firmie niezbędna jest wiedza dotycząca zarządzania finansami przedsiębiorstwa oraz umiejętność analizy ryzyka ekonomicznego, prawnego i podatkowego. Kluczowa jest także doskonała znajomość otoczenia biznesowego firmy. Analizą rozliczeń podatkowych mogą zajmować się audytorzy wewnętrzni, czyli specjaliści zatrudnieni na stale w danej firmie, lub podmioty zewnętrzne, świadczące usługi prawne i księgowe w ramach outsourcingu, takie jak BDB Consulting.

Przed wyborem osoby lub firmy, która ma dokonać audytu podatkowego firmy, warto zwrócić uwagę na takie aspekty jak: kwalifikacje, doświadczenie, terminowość oraz metodyka pracy.

Kiedy warto wykonać audyt podatkowy przedsiębiorstwa?

Audyt podatkowy można wykonać w różnych sytuacjach i na różnych etapach rozwoju firmy. Warto pomyśleć o tym rozwiązaniu w kilku przypadkach:

 • W sytuacji kryzysowej

Jeżeli firma zmaga się z problemami finansowymi, audyt może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyn zaistniałych problemów. Dzięki współpracy ze specjalistami, którzy przygotują szczegółowy raport na temat sytuacji prawnej i ekonomicznej przedsiębiorstwa, można opracować plan działań naprawczych i przywrócić firmie stabilność.

 • Przed wprowadzeniem nowych rozwiązań

Audyt podatkowy przedsiębiorstwa warto wykonać przed wdrożeniem nowego systemu czy usprawnieniem dotychczasowych procesów, które mają poprawić funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Dzięki temu można zweryfikować, czy firma jest gotowa na zmiany i nie ma żadnych zaległości podatkowych.

 • W momencie dynamicznego rozwoju firmy

Planujesz zakup przedsiębiorstwa lub wejście na nowy rynek? To moment, w którym warto sprawdzić, czy firma jest gotowa na tak znaczące zmiany. Audyt podatkowy przedsiębiorstwa warto wykonać nie tylko, gdy firma znajduje się w kryzysie, ale także, gdy prężnie się rozwija. Takie działanie może pomóc w upewnieniu się, że wszystkie struktury i procesy firmowe są właściwie zorganizowane. To pozwoli zredukować ryzyko biznesowe związane z nadchodzącymi zmianami.

 • Po wprowadzeniu ważnych zmian w organizacji

Restrukturyzacja czy zmiana strategii działania firmy to procesy, które mają znaczący wpływ na funkcjonowanie całej organizacji. Audyt podatkowy przedsiębiorstwa pozwala ocenić, w jaki sposób podjęte działania wpłynęły na kondycję firmy. To ważna informacja, która daje możliwość sprawdzenia, czy obrany kierunek rozwoju jest właściwy i przyniesie oczekiwane rezultaty.

Audyt podatkowy przedsiębiorstwa – co powinien zawierać?
Zwieńczeniem każdego audytu podatkowego firmy jest raport. To dokument, który zawiera wnioski z przeprowadzonego wewnątrz firmy badania. Raport powinien być obiektywny i rzetelny, a także zrozumiały dla przedstawicieli różnych grup interesariuszy. Jego celem jest przedstawienie kompleksowej oceny sytuacji prawnej i ekonomicznej firmy.

W raporcie powinny znaleźć się takie elementy jak:

 • Podstawowe informacje o firmie,
 • Cel audytu,
 • Opis metodologii (technik i narzędzi wykorzystanych w trakcie badania),
 • Analiza ryzyka podatkowego,
 • Analiza ryzyka ekonomicznego,
 • Analiza ryzyka prawnego,
 • Podsumowanie i wnioski.

Ostateczny kształt raportu będzie uzależniony od wielu czynników, m.in. branży, w której działa firma, wielkości przedsiębiorstwa, powodu zlecenia i innych.

kto powinien skorzystać z audytu podatkowego przedsiębiorstwa

Audyt podatkowy przedsiębiorstwa – dla kogo?

Audyt podatkowy to rozwiązanie przeznaczone zarówno dla dużych organizacji o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, jak i przedsiębiorstw z sektora MŚP, które działają na rynkach lokalnych. Audyt może być przeprowadzony w każdej firmie, niezależnie od branży.

Dzięki skrupulatnemu przeglądowi prawnemu i finansowemu właściciele firm oraz członkowie zarządu mogą jeszcze lepiej poznać aktualną sytuację podatkową firmy, a także uniknąć sankcji karno-skarbowych i podatkowych, wynikających z błędów przy rozliczeniach. Raport z audytu to dokument, który pozwala zidentyfikować potencjalne ryzyko oraz zoptymalizować strategię podatkową. Audyt podatkowy może być także istotny dla inwestorów, instytucji finansowych, udzielających wsparcia finansowego, czy kontrahentów, którzy rozważają możliwość rozpoczęcia współpracy z danym podmiotem.

Podsumowanie audytu podatkowego przedsiębiorstwa. Czy warto go wykonać?

Audyt podatkowy to jedno z najskuteczniejszych narzędzi pozwalających na identyfikację problemów firmowych natury prawnej i ekonomicznej. To rozwiązanie, które może pomóc w usunięciu dotychczasowych nieprawidłowości i znalezieniu rozwiązań, które pozwolą realizować strategiczne cele firmowe.